Zoom Player MAX 19.6

Zoom Player MAX 19.6

InMatrix – 39,7MB – Shareware – Windows
z 36 głosów
Najnowsza wersja
19.6
image/svg+xml 2024 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Zoom Player MAX Editor's Review

Zoom Player MAX by InMatrix is a powerful media player software that offers a comprehensive set of features for users looking to enhance their multimedia experience.

Key Features:

  • Support for a wide range of media formats including video and audio files.
  • Customizable user interface with skins and color themes to personalize your player.
  • Advanced playback options such as frame stepping, speed control, and video sharpening.
  • Media library for easy organization and access to your media files.
  • Integrated equalizer for audio enhancement and customization.
  • Subtitle support with the ability to manually adjust sync and placement.

User Experience:

Users praise Zoom Player MAX for its smooth playback performance and compatibility with various file formats. The customizable interface allows users to tailor the look and feel of the player to suit their preferences. The advanced playback options provide flexibility for users to fine-tune their viewing experience, making it a versatile choice for media consumption.

The media library feature simplifies the management of media files, ensuring easy access to your favorite content. The integrated equalizer enhances audio output, allowing users to optimize sound quality based on personal preferences. Subtitle support is also appreciated by users who rely on subtitles for their multimedia needs, with the added benefit of manual adjustments for better viewing experience.

Overall:

Zoom Player MAX is a top choice for users seeking a feature-rich media player with customizable options, advanced playback controls, and robust file format support. With its user-friendly interface and versatile features, it caters to a wide range of multimedia needs, making it a valuable addition to any digital entertainment setup.

Przegląd

Zoom Player MAX jest programem Shareware w kategorii (2), opracowany przez InMatrix.

Została sprawdzona dla aktualizacji 660 razy przez użytkowników naszych aplikacji klienckiej UpdateStar w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowsza wersja Zoom Player MAX jest 19.6, wydany na 2024-04-12. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 2007-10-30. Wersja najbardziej rozpowszechnione jest 19, który jest używany przez 67% z wszystkich instalacji.

Zoom Player MAX jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: Windows. Pobierz plik ma rozmiar 39,7MB.

Użytkownicy Zoom Player MAX dał pewien oszacowanie od 5 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Instalacje

660 użytkowników UpdateStar miał Zoom Player MAX zainstalowane w zeszłym miesiącu.
Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Kup teraz!
InMatrix
Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.